Varför är första fakturan på ett högre belopp?

Vi fakturerar månadsvis i förskott, vilket är det vanligaste sättet inom TV- och bredbandsbranschen. Våra fakturor skapas under de första dagarna i varje månad, och beroende på när du tecknar ditt abonnemang så kan månadens fakturering redan vara gjord och du blir då fakturerad först vid nästa månadsfakturering.

Exempel:
Abonnemanget tecknas 15 september. De fakturor som vi skickar ut 1 september förfaller 30 september och avser oktober månad eftersom det faktureras i förskott.

 

Du kommer att få din första faktura i början av oktober, med förfallodatum sista oktober. Den fakturan innehåller månadsavgiften för november samt 15-30 september och hela oktober.

Därefter rullar det månadsvis med nästa faktura i början av november, med förfallodatum sista november (den fakturan innehåller månadsavgiften för december).