Kan jag överlåta mitt abonnemang ?

Det går bra att överlåta ditt abonnemang och utrustning till en annan person.

För detta krävs ett skriftligt eller muntligt godkännande från båda parter.

Kontakta vår butik för överlåtelse eller om du behöver mer information.