Jag har avbrott i mina tjänster. Hur får jag kompensation?

I händelse av driftstörning så ersätter vi ersätter vi med 1/30 av månadsavgiften för din tjänst för den tid som tjänsten är otillgänglig eller 1/60 av månadsavgiften för den tid som tjänsten fungerar med reducerad kapacitet. Ersättning beräknas från och med dagen efter att felanmälan gjorts till vår support och till och med den dag då tjänsten är återställd. Begäran om kompensation skall ske till vår support inom 30 dagar från den dag då tjänsten är återställd. Ersättning sker genom avdrag på nästkommande faktura. Av administrativa skäl så ersätts inte summor under 25 kr. Ersättning för merkostnader, utebliven intäkt eller motsvarande lämnas ej.