Hur vet jag om mitt abonnemang har bindningstid?

Vi tillämpar så lång det är möjligt *, ingen bindningstid.

Detta gäller Tv och internetabonnemang.

Vi har däremot en månads uppsägningstid med början från nästföljande månadsskifte.
Detta innebär att följande: Uppsägning sker exempelvis 15/3. Då kommer abonnemanget att upphöra 30/4 som i detta fall blir en månad efter nästföljande månadsskifte.

*vissa paket t.ex. Viasat är 12 månaders bindningstid.

Du kan kontrollera om ditt abonnemang har bindningstid och hur långt den sträcker sig genom att logga in i Beställningsportalen