Hur lång uppsägningstid har jag ?

Uppsägningstiden är faktureringsperiod. Detta är oftast en månad från nästföljande månadsskifte.

Exempelvis: uppsägning 15/3, då avslutas abonnemanget till den 30/4.

Undantag:

Programkort faktureras årsvis eller kvartalsvis. Detta innebär att uppsägningstiden kan vara längre än en månad från nästföljande månadsskifte.

Exempel kvartalsfakturering: uppsägning 15/3, men du är fakturerad till 31/5, då avslutas tjänsten 31/5.

Exempel årsfakturering: uppsägning 15/3, men du är fakturerad till 31/12, då avslutas tjänsten 31/12.