Förändringar i ditt bredbandsabonnemang från och med 2019-01-01

Den 1 januari 2019 sker förändringar i våra bredbandstjänsters paketering och prissättning.

Under de gångna åren har vi gjort förstärkningsåtgärder i våra nät för att öka leveranssäkerheten och kapaciteten på våra tjänster. Vi har även fått kostnadshöjningar från våra leverantörer, framför allt i det öppna stadsnätet. Samtidigt har våra priser på bredbandsabonnemangen i stort sett varit oförändrad de senaste åren. Därför tvingas vi nu justera vårt erbjudande mot dig som kund för att reflektera detta.

Våra bredbandstjänsters namngivning förändras så att det nu är tydligare vilket intervall av hastigheter som normalt sett levereras i varje tjänst. Vi tar även bort många av alternativen för att göra det enklare för dig som kund att få ett bredbandsabonnemang som passar dina behov.

Nedan finner du en sammanställning av förändringarna för de olika leveranssätten.

Fiber i vårt egna nät (FTTH)

Gäller dig som bor i ett område som är anslutet till vårt egna fibernät, huvudsakligen i villaområden. Vissa bostadsrättsföreningar och samfälligheter kan också ingå i detta segment.

De olika bredbandshastigheterna 10, 100, 250 och 500 Mbit/s utgår och ersätts av en enda tjänst med en hastighet på 250-500 Mbit/s. Månadsavgiften för denna tjänst är 285 kr/mån. Genom denna förändring får alla kunder i vårt egna fibernät ett supersnabbt bredband med en hastighet som passar hela familjen.

För dig som endast haft bredband (ej TV) så tar vi bort den avgift på 29 kr/mån som debiterats för fiber utan TV.

Följande tjänster förändras:

BDTV FTTH Kombi 10 Mbit/s: Ersätts av BDTV FTTH 250-500 Mbit/s (285 kr/mån)
BDTV FTTH 100Mbit/s: Ersätts av BDTV FTTH 250-500 Mbit/s (285 kr/mån)
BDTV FTTH 250 Mbit/s: Ersätts av BDTV FTTH 250-500 Mbit/s (285 kr/mån)
BDTV FTTH 500Mbit/s: Ersätts av BDTV FTTH 250-500 Mbit/s (285 kr/mån)
BDTV FTTH 250-500 Mbit/s: Prisändras till 285 kr/mån
BDTV FTTH Utan TV: Utgår

BRF GAN 2 höjning till 10 Mbit: Ersätts av BDTV FTTH 250-500 Mbit/s (285 kr/mån)
BRF GAN 2 höjning till 100 Mbit: Ersätts av BDTV FTTH 250-500 Mbit/s (285 kr/mån)

Bredband via kabel-TV (DOCSIS)

Gäller dig som bor i en fastighet ansluten till kabel TV och där bredbandet levereras via kabel TV-nätet (huvudsakligen villor i kabel TV-föreningar, men vissa mindre flerfamiljsfastigheter kan ingå i detta segment).

Vi tar bort kravet på att köpa ett modem för att kunna nyttja tjänsterna. Istället lånar du modemet av oss, och om det går sönder eller behöver ett modem med högre kapacitet kan du få det utbytt mot en avgift.

Följande tjänster förändras:

BDTV KTV Privat 0,5 Mb: Ersätts av BDTV KTV Privat 25-50 Mbit/s (245 kr/mån)
BDTV KTV Privat 2 Mb: Ersätts av BDTV KTV Privat 25-50 Mbit/s (245 kr/mån)
BDTV KTV Privat 10 Mb: Ersätts av BDTV KTV Privat 25-50 Mbit/s (245 kr/mån)
BDTV KTV Privat 100 Mbit: Ersätts av BDTV KTV Privat 100-200 Mbit/s (285 kr/mån)
BDTV KTV Privat 200 Mbit: Ersätts av BDTV KTV Privat 100-200 Mbit/s (285 kr/mån)

Startavgift inkl lån av modem: 295 kr (vid nyteckning av abonnemang)
Byte av modem vid skada eller uppgradering: 195 kr per tillfälle

Bredband i BKOs öppna stadsnät

Gäller dig som bor i en fastighet som är ansluten till det öppna stadsnätet (BKO).

På grund av prishöjningar från BKO så tvingas vi justera priset för samtliga tjänster uppåt.

Följande tjänster förändras:

BKO Privat 0.5 Mbit: Ersätts av BKO Privat 50-100 Mbit/s (285 kr/mån)
BKO Privat 10 Mbit: Ersätts av BKO Privat 50-100 Mbit/s (285 kr/mån)
BKO Privat 100 Mbit: Ersätts av BKO Privat 50-100 Mbit/s (285 kr/mån)
BKO Privat 250 Mbit: Ersätts av BKO Privat 150-250 Mbit/s (345 kr/mån)
BKO Privat 500 Mbit: Utgår
Samtliga företagstjänster: Enligt separat information till företagskunder

Hyra av router (BDTV Plusmeny)

De tidigare tjänsterna BDTV Plusmeny (59 kr/mån) och BDTV Plusmeny Pro (79 kr/mån) ersätts av en gemensam tjänst som kostar 65 kr/mån.

När sker förändringarna?

De nya priserna och tjänsterna gäller från och med 2019-01-01. Du kommer automatiskt att flyttas över till en ny abonnemangsform från och med detta datum. Om du inte önskar detta har du möjlighet att kontakta oss senast 2018-12-15 för att säga upp dina tjänster till upphörande 2018-12-31.

Generellt om bredbandshastighet

Hastigheten på ditt bredbandsabonnemang är tekniskt sett en ”upp till-hastighet” vilket innebär den högsta möjliga hastighet som kan uppnås på din förbindelse. Den faktiska hastigheten kan variera vid olika tidpunkter beroende på faktorer som vilken tjänst på nätet du använder, belastning i ditt områdesnät, vilken typ av anslutning du har (fiber, kabel-TV eller bredbandsuttag i din lägenhet) och vilken egen utrustning (router och modem) du har.

För att göra det enklare för dig som kund så ändrar vi alla tjänster till att ange ett intervall på vilka hastigheter som normalt sett bör kunna uppnås. Därigenom blir det tydligare vilka variationer som är normalt förekommande.

Vid mätning av bredbandshastigheten i samband med support och felanmälan måste mätning ske genom en kabelansluten dator som ansluts direkt till ditt modem, din fiberterminal eller ditt bredbandsuttag. Detta eftersom trådlösa mätningar inte är tillförlitliga, samt för att eliminera eventuell påverkan av egen router.