Inkoppling bredband

Inkoppling av Internet och lokala nätverk

Det behövs egentligen inget lokalt nätverk för att få tillgång till internet. Det enda som ofta krävs är ett internetabonnemang och ett nätverkskort i datorn.

Alla klienter (datorer och skrivare etc) i ett nätverk måste ha en trådbunden eller trådlös nätverksanslutning för att kunna ta emot datatrafik. Någon typ av nätverksanslutning finns på så gott som alla datorer idag.

Fast anslutning sker med en nätverkskabel RJ 45, vilket är standard på alla stationära datorer.

Inkoppling av kabel-TV-internet (DOCSIS)

Inkopplingen av kabel-TV-internet kräver ett modem som ansluts till ett multimediauttag.

Multimediauttag med Modem

Kabeln som används fram till modemet är vanlig coaxial kabel märkt KTV, och vidare till datorn/routern med nätverkskabel.

Inkoppling av internet från bredbandsuttag i Stadsnätet

Bredbandsuttag

RJ45-kontakt och motsvarande vägguttag

Det krävs egentligen bara en nätverkskabel som kopplas mellan nätverksuttaget och datorn/routern. Första gången datorn kopplar upp sig mot internet får användaren välja vilken leverantör han eller hon vill få internet levererat av.

Inkoppling av internet från BDTV-fiber

RJ45-kontakten monteras i det röda uttaget på CPE

RJ45-kontakten monteras i det röda uttaget på CPE

Det krävs egentligen bara en nätverkskabel som kopplas mellan nätverksuttaget i CPE och datorn/routern.

WAN, LAN 1 och POWER skall lysa grönt. Lan 1 lyser gult om 100 Mbit interface är inkopplat.

Lan 2/3/4 används för närvarande ej. De är till för framtida tjänster.

Lokalt nätverk

Idag är det vanligt med flera datorer i ett hem. Dessutom finns det troligen ett antal andra enheter som ansluts mot internet exempelvis mobiltelefoner, surfplattor TV-spel mm.

För att kunna ge alla dessa enheter tillgång till uppkopplingen mot internet krävs en router som delar upp trafiken – från internet till det lokala nätverket.

I ett lokalt nätverk så kan man:

  • dela filer mellan anslutna enheter
  • dela skrivare
  • och mycket mer.

Ett lokalt nätverk byggs på detta sätt:

Som första enhet ansluts en router mot internetleverantören, bakom routern på LAN-sidan så ansluts alla andra enheter, såsom accesspunkter och datorer mm.

Det är era behov som avgör hur omfattande ett lokalt nätverk blir.

I dess enklaste form så är det bara en router till vilken datorer/ spel mm ansluts med ethernet kabel eller trådlöst. Många routrar idag har funktioner för säkerhetskopiering/ skrivardelning mm.

Router

En router används för att dela ut en internetuppkoppling till flera datorer. Den fungerar som en kombination av gateway och switch. En gateway binder ihop två nätverk (det lokala nätverket och i detta fall ­internet) och en switch sammanbinder datorerna.

Roteranslutning mot Internet

Olika inkopplingsalternativ för router mot internet

Ansluta Enheter mot Router

Exempel på hur flera datorer/klienter kopplas samman i ett lokalt nätverk

Trådlöst nätverk

Det finns många olika standarder för trådlösa nätverk:

  • 802.11a utökning av 802.11 med upp till 54 Mbit/s via radio i UNII-bandet (5 GHz).
  • 802.11b utökning av 802.11 med upp till 11Mbit/s enbart via radio i 2,4 GHz ISM-bandet.
  • 802.11g 54 Mbit/s, i 2,4 GHz ISM-bandet, skall vara bakåtkompatibelt med 802.11b.
  • 802.11n 600 Mbit/s i 2,4 GHz ISM-bandet, eller 5,0 GHz. Skall vara bakåtkompatibelt med 802.11g.
  • 802.11ac Gbit/s i 5 GHz bandet.

En modern router stödjer oftast alla standarder, och klarar idag upp till 600+1300 Mbit/s.

Man måste komma ihåg att för att nå den höga hastighet som routern klarar trådlöst så krävs det att datorn/smartphone mm arbetar på samma standard, det är vanligt med väsentligt lägre praktiska hastigheter trådlöst.

Det trådlösa nätverket är även känsligt för yttre störningar såsom andra trådlösa nät/signalkällor, mikrovågsugnar mm.

Denna hastighetsproblematik finns inte via fast anslutning (kabelanslutning.) Här är det endast routerns förmåga att ”skyffla” data som sätter begränsningarna, detta är oftast inte begränsande för bredbandsanslutningar lägre än 100Mbit/s.

Prestanda-Router

Så här brukar det uttryckas i routerns datablad, i detta exempel så är maxfarten mot internet 750 Mbit/s

Säkerhet i lokala nätverk

Det är av mycket stor vikt att routern installeras på ”rätt ” sätt så att ni blir skyddade mot IT-angrepp. Läs er routers manual och säkerställ att routern har den senaste mjukvaran, så att ert skydd och routerns prestanda blir maximal. Alla nya routrar guidar er genom installationen.

Lägg en stund på ert lösenord till det trådlösa nätverket. Blanda gärna stora och små bokstäver med specialtecken.

Lösenord Teoretisk tid att via internet ”gissa” lösenordet
( 1000 försök/s)
1234 11 sekunder
1234! 1,74 dagar
1234!Ali 2,13 tusen århundraden