Felsökning Digitaltv

Felsökning kan vara komplex. Oftast handlar det om mjukvaru-relaterade problem i mottagaren. Dessa kan ofta rättas till med omstart eller ominstallation. Om felet finns i signalen till fastigheten så drabbar det alla mottagare. Dessa fel rättas till nästan omgående.

”Kodad kanal” visas

När detta meddelande visas, så har kommunikationen mellan mottagare- CA-modul och Kryptokortet fallerat.

Dessa möjliga felkällor kan resultera i detta meddelande:

 1. Du tittar på en kanal som du inte abonnerar på eller ditt abonnemang har löpt ut.
  Kontrollera dina abonnemang via , logga in med kortnummer och PIN-kod.
 2. Kryptokortet är inte uppdaterat, box/tv har varit avstängd länge exempelvis under semester. Låt utrustningen vara påslagen på en o-kodad kanal i 60 minuter
 3. Om inga kodade kanaler kan ses, så kan digital-tv boxen eller tv-apparaten tappat kontakten med kortet/ CA-modulen.
  Ta ut kortet ur box/CA-modulen, sätt tillbaka kortet, meddelande på bildskärmen bör visas ” Kryptokort urtaget/ Kryptokort isatt” eller liknande.
 4. Tv apparaten kan ha tappat kontakten med CA-modulen.
  Följ tillverkarens bruksanvisning och ta ur och sätt tillbaka CA-modulen, meddelande av typen ”CA-modul hittad” bör visas. Det är även väsentligt för funktionen att tv-apparaten är uppdaterad med senaste mjukvaran.
 5. Ni kan ha ställt tv-apparaten att visa ”Boxer DVB-T signal”, då kommer det inte att fungera tills ni väljer att visa vår signal DVB-C
 6. Kryptokortet kan vara trasigt, det ser nästan bränt ut på baksidan.
  Byte sker då i vår butik.

”Ingen Signal ” visas på alla eller vissa kanaler, eller är störd

Detta är en indikation på att mottagaren inte har tillräcklig signal på aktuell frekvens.

Kontrollera om ni har analog tv bild, om bilden saknas eller är grynig så är de vanliga orsakerna till detta :

 1. Antennsladden mellan tv/box och antennuttag, är trasig, skarvad eller ej ansluten.
  Kontrollera om bilden blir bättre när ni rör i antennsladden och kontrollera anslutningen. Om möjligt prova i ett annat uttag och en annan antennsladd.
 2. Något kan ha hänt i fastighetsnätet eller signalen till fastigheten.
  Kontrollera andra uttag och/eller hör med någon granne eller motsvarande.
 3. Vi kan ha ett utsändningsfel, som kan drabba enstaka eller flertalet kanaler.

Ljudet ”saknas” eller låter konstigt

Om ljudet saknas, så sker antingen;

 • ”Mute” knappen är intryckt.
 • Ni har valt ett ljudspår som inte sänds ut.

Om ljudet är o synkront eller uppvisar störningar men bilden är bra, då handlar det nästan uteslutande om mjukvarufel i mottagaren;

 • Försök byta Ljudspår/Språk.
 • Starta om mottagaren.