Bodenbo byter TV-leverantör till Comhem.

I månadsskiftet januari / februari byter Bodenbo TV-leverantör till Comhem. I samband med övergången har Comhem skickat ut ett brev där de skriver att man kan beställa tjänster såsom bredband och telefoni. 

Det behöver man inte alls göra. 

Vi på BDTV och de övriga tjänsteleverantörerna inom stadsnätet kommer fortfarande att leverera bredband till Bodenbos lägenheter där det finns ett bredbandsuttag. 

De enda fastigheterna vi ej kan leverera bredband till hos Bodenbo är de som inte är anslutna till BKOs stadsnät, nämligen:

  • Iduns väg 6.
  • Grepvägen 31 – 37
  • Saxvägen 11-17 (Ojämna nummer)

I övrigt kan man vara kvar hos sin befintliga bredbandsleverantör och fortsätta handla bredbandet lokalt och tryggt.

Programkort återlämnas senast 8/2 i butiken på Mejerigränd 2. Du som har en CA-modul eller en digitalbox som du köpt av oss kan välja att återlämna den i butiken då dessa ej fungerar med Comhem.

För varje CA-modul eller komplett digitalbox * som du återlämnar får du en ersättning på 200 kr.

/Vi på BDTV

*Komplett med fungerande fjärrkontroll och strömadapter