Avveckling av e-posttjänst


Observera att detta endast gäller e-posttjänsten. Ditt internet/bredbandsabonnemang och dina TV-tjänster kommer att fortsätta fungera precis som tidigare. Långt ifrån alla av våra kunder använder vår e-posttjänst, så denna förändring påverkar endast dig som har en e-postadress (någonting@bdtv.se) från oss.


 

På grund av minskad efterfrågan i kombination med de nya förutsättningarna för olika e-posttjänster så har vi valt att avveckla vår egen mailserver. Då vi startade tjänsten för 10 år sedan fanns det ett fåtal tjänster som erbjöd gratis mailadresser med enkelt handhavande, men i dagens läge då allt fler använder uppkopplade mobiltelefoner, surfplattor m.m. och önskar e-posttjänster som synkroniserar både e-post och kontakter med dessa så ser vi att vi inte längre kan erbjuda en e-posttjänst som fyller ett behov på marknaden.

Under det gångna året har vi också fått vår egen mailserver svartlistad ett flertal gånger. Detta på grund av att användare har lurats att lämna ut sina användarnamn och lösenord till obehöriga som sedan nyttjat vår server för att skicka oönskad skräppost, vilket har lett till att servern har blivit svartlistad och detta drabbar då samtliga kunder. Att hantera dessa situationer är onödigt tids- och resurskrävande och drabbar dessutom övriga kunder som inte kan maila tillförlitligt via vår server under tiden som den är svartlista.

Vi väljer nu att fokusera på vår kärnverksamhet – att leverera bredband och TV-tjänster. Alternativet för att behålla e-postservern hade varit att konvertera det till en betaltjänst, men det pris vi hade behövt ta ut per e-postadress för att täcka tjänstens kostnader hade inte varit konkurrenskraftigt i förhållande till de kostnadsfria alternativ som finns på marknaden idag.

Vår e-postserver kommer att avvecklas den 30 april 2019. Innan det datumet måste du skaffa en ny e-postadress och flytta det innehåll du vill behålla till denna. Från och med idag är det inte längre möjligt att beställa nya e-postadresser hos oss.

På vår hemsida, www.bdtv.se, under rubriken Support har vi publicerat guider om hur du enkelt flyttar till en ny e-postadress hos Google eller Outlook.com. Du kan naturligtvis välja att flytta till någon annan adress också, men dessa två e-posttjänster är gratis tillgängliga för vem som helst och fungerar bra med mobiltelefoner och andra klienter.

För dig som har en egen företagsdomän och använder vår mailserver till att skicka e-post från en scanner eller motsvarande så rekommenderar vi att du i första hand ställer om din enhet till att använda ett konto i din egen domän (kontakta din mailleverantör för instruktioner). Detta är den mest driftsäkra lösningen för att garantera att dina scannade dokument kommer fram.

E-postkonton som inte har loggat in på vår mailserver de senaste 6 månaderna kommer att raderas den 1 februari och den 1 mars för att löpande radera konton som inte använt vår e-posttjänst på länge. Den 30 april stängs servern ned i sin helhet och det är inte möjligt att skicka eller ta emot e-post eller hämta någon information från servern efter detta datum.

Kom ihåg att meddela dina kontakter din nya e-postadress så tidigt som möjligt. För att vi ska kunna skicka fakturor och annan information till dig via e-post i framtiden är det också viktigt att du meddelar oss din nya e-postadress. Detta gör du enklast genom att skicka ett mail till support@bdtv.se där du anger ditt namn, din adress och din nya e-postadress.