Information om TV

Nu har vi påbörjat omläggningen av TV-signal till Sappa. Frågor om TV-utbud och beställning sker via Sappa på tel. 0774-444 744.

För dig som bor i Boden

Omläggning sker 11 juni kl 10.00. Du som har digital TV med programkort från BDTV har fått nya programkort och instruktioner utskickade från Sappa.

Mer information finns här

För dig som bor i Luleå

Omläggningen i ditt område har ännu inte påbörjats. Sappa kommer att meddela tidpunkt för omläggning när den är bestämd.

För dig som bor i Rosvik eller Norrfjärden

Omläggningen i ditt område har ännu inte påbörjats. Sappa kommer att meddela tidpunkt för omläggning när den är bestämd.