Driftstatus

Pågående störningar

 

2018-04-05:

Flertalet kanaler har släckt ned sina SD-sändningar och sänder nu endast i HD.

Några tillfälliga störningar finns just nu;

  • Kanal 9 sänds inte på sin ordinarie plats 9 utan ligger istället kvar på HD-platsen 29 i det digitala utbudet
  • Viasat SD-kanaler har utgått och ersatts av motsvarande HD-version i de flesta fall. De kunder som har äldre paket utan HD-kanal har fått information om uppgradering till HD-paket.
  • I Haparanda sköter föreningen själv den analoga utrustningen och de kanaler som slutat fungera analogt där kräver åtgärd från föreningen.

Planerade arbeten

Inga planerade arbeten just nu.

Avslutade störningar

2018-04-14:

Avbrott på Drejarvägen och del av Artistvägen. Tekniker på väg för felsökning.

Felet avhjälpt vid 19.30.

2018-04-13 kl 16.45:

TV3, 8, 11 m fl samt ett flertal Viasatkanaler är tillfälligt ur funktion på grund av mottagningsfel orsakat av snö. Felavhjälpning pågår.

Problemet avhjälpt 17.30.

2018-03-15:

Under torsdagen kommer vi att dela Sävast Kabel-TV i två områden och öka kapaciteten i nätet. Delningsarbetet innebär att avbrott på TV och bredband kan förekomma i omgångar mellan 08.00 och 15.00.

Området nedanför Svängleden (Melonvägen, Bärvägen, Slånvägen, Björnbärsvägen, Smultronstigen, Kantarellvägen, Blåbärsstigen) kommer att ha längre avbrott då dessa gator ansluts till den nya noden.

Uppdatering 11.30: Delningsarbetet är i huvudsak klart och vi fortsätter att övervaka och göra lite justeringar av signalnivåer under dagen. Kortare avbrott kan förekomma undantagsvis i samband med justering.

2018-03-02:

Vi har sedan 8-tiden en ökad mängd modem offline i delar av Sävast Kabel-TV.

Felet drabbar gatorna
Morotsvägen
Dillvägen
Paprikavägen
Körvelvägen
Timjanvägen
Anisvägen
Örtvägen
Pepparvägen

Misstänkt felorsak är en trasig returförstärkare. Felsökning pågår.

Uppdatering 09.30: Det aktuella skåpet står dåligt till och måste skottas fram vilket gör att felets omfattning inte kunnat bedömas ännu. Preliminär klartid 16:00, men vi uppdaterar när vi vet mer. Under felsökningsarbetet kan både TV och bredband komma och gå även för de fastigheter där det för tillfället fungerar.

Uppdatering 15.00: Felet är konstaterat till en skada på en matarkabel som ligger under en väg, vilket tyvärr gör felet lite svårare att reparera snabbt. Vi har gjort de åtgärder som går för att ställa nätet i ”nödläge” över helgen så att så många som möjligt har en fungerande tjänst men det kan innebära att tjänster kan komma och gå om förutsättningarna ändras under helgen då nödläget inte har samma typ av marginal som normaldrift. Den berörda kabeln kommer att grävas upp och repareras under måndagen.

Uppdatering 2018-03-05 11.00: Tekniker håller på att gräva fram den skadade kabeln. När kabeln är frilagd så skall den skarvas om, vilket innebär att det kommer att bli avbrott för alla kunder på berörda gator under tiden som reparation sker.

2018-03-01:

Avbrott i TV-signal till delar av boende på Stackvägen, felsökning pågår. Beräknad klartid 2018-03-02 kl 12:00.

Uppdatering 2018-03-02 11.00: Signalen åter i de påverkade fastigheterna.

2018-03-01:

På grund av omläggning av en fiberförbindelse så kommer TV och bredband i Haparanda att vara otillgängligt under cirka 30 minuter under dagen.

Uppdatering 11.00: Arbetet slutfört.

2018-02-27:

På grund av förstärkarbyte så kan störningar på TV och bredband förekomma i Sävast i cirka 30 minuter under eftermiddagen. Förstärkarbytet sker för att åtgärda problem med dålig TV-bild/bredband som rapporterats i vissa områden efter gårdagens strömavbrott.

Uppdatering 16.50: Förstärkarbytet tar längre tid än väntat på grund av en kabel som måste skarvas i samband med bytet. Vi arbetar för att avhjälpa problemet så snabbt som möjligt.

Uppdatering 17.45: Förstärkarbytet klart och tjänsterna är åter i normal drift. Om ditt modem inte kommit online kan det hjälpa att starta om det. Ring annars vår support på 0921-521 00 för fortsatt felsökning.

2018-02-26 kl 09.35:
Vi ser en ökad mängd modem offline i Sävast sedan några minuter, felsökning pågår.

Uppdatering 09.40: Felet orsakat av strömavbrott, felavhjälpning pågår. Avbrottet påverkar även TV.

Uppdatering 10.20: Felet avhjälpt.

2018-01-24 kl 15.30:

För tillfället är det ett centralt fel i utsändningen av Sjuan i Sverige. Felavhjälpning pågår.

Problemet avhjälpt vid 19-tiden.

2018-01-24:

Stadsnätet BKO aviserar driftavbrott mellan kl 04.00 och 06.00 på morgonen den 24 januari. Avbrottet sker på grund av underhållsarbete i deras nät. Bredbandstjänster som levereras via BKOs nät kommer inte att vara tillgängliga under avbrottstiden.

2018-01-23 kl 19.40:

Vi upplever längre svarstider och paketförluster för inkommande trafik söderifrån sedan cirka 15 minuter. Ser ut som en upprepning av transmissionsfelet kring Sundsvallstrakten sedan den 14 januari, men vi väntar på bekräftelse av felorsak. Under tiden så gör vi vad vi kan för att styra om trafik till alternativa rutter men det kan ändå påverka den totala trafiken.

Problemet avhjälpt vid 21.30.

2018-01-20:

Det förekommer intermittenta ingresstörningar som gör att modem på Gruvberget tappar kontakt eller går med reducerad prestanda. Störningarna ser ut att komma och gå i korta intervall. Felsökning pågår och fortsätter även under söndagen.

Uppdatering 2018-01-21 kl 19.00:
Felsökning avbryts för idag och fortsätter under morgondagen. Vi har en grov riktning på störkällan, men då fortsatt felsökning kommer innebära helt avbrott på TV och bredband i vissa kvarter och bredbandet fungerar (om än med lägre hastighet) trots störningen så tar vi en paus och fortsätter under morgondagen för att inte förstöra TV-kvällen i området.

2018-01-14:

Vi upplever längre svarstider och paketförluster för inkommande trafik söderifrån sedan lunchtid idag. Misstänkt transmissionsfel längs norrlandskusten. Vi har felanmält och inväntar besked. Under tiden så gör vi vad vi kan för att styra om trafik till alternativa rutter men det kan ändå påverka den totala trafiken.

Situationen ser bättre ut sedan 17.30. Felet är ett bekräftat transmissionsfel i Sundsvallstrakten som gör att trafik får ledas andra vägar i den mån det går.

2018-01-11:

Stadsnätet BKO utför en serverflytt under morgonen/förmiddagen vilket verkar påverka våra kunder som bor i de fastigheter där BKO levererar. Felet yttrar sig som att kunder tappar uppkoppling eller har svårt att få IP-adress. Vi har felanmält vidare till BKO.

Problemet avhjälpt vid 12-tiden.

2017-12-20:

Vi kommer under natten mellan onsdag och torsdag (20-21 december) att flytta serverutrustning vilket kan innebära avbrott eller störningar i flertalet av våra TV- och bredbandstjänster. Flyttarbetet beräknas pågå mellan 02.00 och 05.00.

2017-12-17:

Under vecka 51 uppgraderar vi kapacitet och installerar ny centralutrustning för våra villafiberkunder på Torpgärdan/Södra Svartbyn. Kunderna kopplas om löpande under dagtid och vid omkoppling av din anslutning kan det bli ett avbrott på TV och bredband i upp till 30 minuter.

2017-12-13:

Under vecka 50 uppgraderar vi kapacitet och installerar ny centralutrustning för våra villafiberkunder i Sävast och på Sävastön. Kunderna kopplas om löpande under dagtid och vid omkoppling av din anslutning kan det bli ett avbrott på TV och bredband i upp till 30 minuter.