Driftstatus

2018-01-14:

Vi upplever längre svarstider och paketförluster för inkommande trafik söderifrån sedan lunchtid idag. Misstänkt transmissionsfel längs norrlandskusten. Vi har felanmält och inväntar besked. Under tiden så gör vi vad vi kan för att styra om trafik till alternativa rutter men det kan ändå påverka den totala trafiken.

Situationen ser bättre ut sedan 17.30. Felet är ett bekräftat transmissionsfel i Sundsvallstrakten som gör att trafik får ledas andra vägar i den mån det går.

2018-01-11:

Stadsnätet BKO utför en serverflytt under morgonen/förmiddagen vilket verkar påverka våra kunder som bor i de fastigheter där BKO levererar. Felet yttrar sig som att kunder tappar uppkoppling eller har svårt att få IP-adress. Vi har felanmält vidare till BKO.

Problemet avhjälpt vid 12-tiden.

2017-12-20:

Vi kommer under natten mellan onsdag och torsdag (20-21 december) att flytta serverutrustning vilket kan innebära avbrott eller störningar i flertalet av våra TV- och bredbandstjänster. Flyttarbetet beräknas pågå mellan 02.00 och 05.00.

2017-12-17:

Under vecka 51 uppgraderar vi kapacitet och installerar ny centralutrustning för våra villafiberkunder på Torpgärdan/Södra Svartbyn. Kunderna kopplas om löpande under dagtid och vid omkoppling av din anslutning kan det bli ett avbrott på TV och bredband i upp till 30 minuter.

2017-12-13:

Under vecka 50 uppgraderar vi kapacitet och installerar ny centralutrustning för våra villafiberkunder i Sävast och på Sävastön. Kunderna kopplas om löpande under dagtid och vid omkoppling av din anslutning kan det bli ett avbrott på TV och bredband i upp till 30 minuter.